Obchodní podmínky dle NOZ

Neprůstřelné obchodní podmínky jsou podmínkou každého úspěšného e-shopu. Musí být srozumitelné, transparentní a zároveň chránit Vaše podnikání před nepoctivými zákazníky. Obchodní podmínky dle NOZ od PravoProPodnikatele.cz jsou zajímavou možností pro e-shopaře, jak splnit všechny tyto požadavky. V případě kontroly České obchodní inspekce si navíc můžete být jistí, že podmínky Vašeho obchodu projdou bez pokuty.

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu jsou z právního hlediska smlouvou. Každý provozovatel e-shopu je musí zveřejnit na svém internetovém obchodě. Právní předpisy pak stanovují, co vše musí být v obchodních podmínkách uvedeno. Tyto informační povinnosti musí každý e-shopař splnit. Samozřejmě lze řadu záležitostí upravit benevolentně, avšak určité oblasti jsou právem výrazně regulované. Jedná se především o spotřebitelská práva (např. právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu, reklamace, atd.).

Právní předpisy prochází neustále novelizacemi, proto je nutné sledovat právní změny a obchodní podmínky vždy vhodně upravit. Novelizace občanského zákoníku měla důsledky také pro provozovatele e-shopů, kteří tak museli změnit své obchodní podmínky pro svůj internetový obchod.

Nový občanský zákoník (NOZ)

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a nahradil zákon č. 40/1964 Sb., tzv. starý občanský zákoník. Nový občanský zákoník (používaná zkratka NOZ) provedl výrazné změny v celém soukromém právu. Změny se dotkly také online podnikatelů a obchodních podmínek.

Provozovatelé internetových obchodů museli přepracovat své obchodní podmínky e-shopu dle NOZ. Nejednalo se pouze o drobné změny, a proto si řada podnikatelů nechala přepracovat své všeobecné obchodní podmínky dle NOZ.

Pokuty pro e-shopy od ČOI

Česká obchodní inspekce provádí kontroly e-shopů a dohlíží nad dodržování právních předpisů, především zákona o ochraně spotřebitele. Dle zpráv ČOI velké množství online podnikatelů nezaregistrovalo platnost NOZ a stále ve svých obchodních podmínkách uvádějí starý občanský zákoník 40/1964 Sb. Nejedná se však jen o pojmosloví, tito podnikatelé nepravdivě informují spotřebitele o jeho právech, protože nový občanský zákoník provedl celou řadu změn.

Nejčastěji udělují inspektoři České obchodní inspekce pokuty e-shopům za způsob vyřízení reklamace, dodání jiného než objednaného výrobku, nevrácení peněz při odstoupení smlouvy a klamání o podmínkách prodeje. Smluvní pokuta dle NOZ je oblíbený institut, avšak není možné ji uvádět v obchodních podmínkách pro spotřebitele. Smluvní pokuty jsou pro spotřebitele neplatné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *