Dotace EU pomáhají firmám i jednotlivcům

V posledních dnech znovu slýcháváme z médií zprávy o problémech s čerpáním fondů EU. V aktuálním období 2014-2020 se skutečně podařilo využít pouze zlomek možných prostředků, mnohem více jich pro jednotlivce, firmy i orgány státní správy zbývá. Podíváme se, na co vše lze dotace EU použít.

Dotace slouží k financování projektů v rámci operačních programů. V jednom programu se nachází několik prioritních os, v nichž jsou následně uvedené výzvy. Výzva může být orientována na různé typy příjemců. Například známé Kotlíkové dotace pro soukromé osoby jsou obsaženy v prioritní ose 2 Operačního programu životní prostředí.

Dotace EU pro jednotlivce

V současné době je pro jednotlivé žadatele z řad fyzických osob připravena již zmíněná možnost čerpání Kotlíkové dotace. Ve stejném operačním programu je rovněž připravena výzva pro majitele pozemků.

Dotace EU pro firmy a státní správu

Pro firmy a státní správu jsou možností získání dotace EU mnohem komplexnější. Napříč operačními programy se nachází celá řada dotačních titulů, které lze využít na podporu podnikání, municipality i regionu. Určitou komplikací je v tomto směru však skutečnost, že jednotlivé dotační výzvy jsou ministerstvy vypisovány postupně a původně avizovaný termín se ne vždy podaří splnit. Subjekty tak mají často k dispozici již vyhotovené záměry, které pouze čekají na vypsání dotační výzvy.

Aby vše v souvislosti se získáním dotace EU a udržením podmínek po celou dobu její platnosti proběhlo bez potíží, doporučujeme využít služby některé společnosti specializující se na dotační poradenství. Spolupráce s takovou společností zajistí, že veškeré dokumenty pro získání dotace EU budou náležitě připravené. Spolu s tím se rovněž ohlídají potřebné termíny a zajistí hladký průběh po celou dobu čerpání dotace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *