Co je zaměstnanecká karta?

Bez zaměstnanecké karty se u nás v České republice neobejdou cizinci (kromě občanů členských států EU/EHP a Švýcarska), kteří zde chtějí pracovat.

Zaměstnanecká karta má podobu plastové kartičky s biometrickými prvky, která cizincům povoluje na území ČR pracovat a zároveň bydlet. Má tak zvaný duální charakter. Jak ji získat a udržet?

Jak a koho požádat o zaměstnaneckou kartu?

Protože lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu činí až 60 dnů, v některých případech až 90 dnů, je potřeba vyřídit ji včas. Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky ve státě, jehož jste občanem. Můžete ji podat také v České republice na ministerstvu vnitra ČR. Ale jen za předpokladu, že máte v ČR povolený pobyt.

Získání zaměstnanecké karty je svázáno s poplatkem, který musíte uhradit. K žádosti potřebujete platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, fotografii, pracovní smlouvu a doklady, které prokazují vaši odbornou kvalifikaci a způsobilost k práci.

Potřebovat budete i další doklady, třeba doklad o zaplaceném cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zaplacení pojistného. Je dobré si všechny požadavky na získání zaměstnanecké karty předem ověřit, ať na úřad nemusíte chodit vícekrát.

Jak dlouho zaměstnanecká karta platí a jak si ji udržet?

Zaměstnanecká karta je vydávána zpravidla na dobu trvání pracovně-právního poměru, nejdéle však na dva roky. Možné je opakované prodloužení zaměstnanecké karty. Žádost se podává na ministerstvu vnitra ČR a to nejdříve 120 dní před skončením platnosti předešlé karty a nejpozději v poslední den její platnosti.

Žádost se podává na zvláštním tiskopise a potřebovat k ní budete opět cestovní doklad a doklad o zajištěném ubytování.

Proč si nechat víza pro Ukrajince a jiné cizince zařídit u agentury?

I přesto, že všechno potřebné, co k získání zaměstnanecké karty potřebujete, lze zjistit z webových stránek ministerstva vnitra a jiných zdrojů, může být žádost o zaměstnaneckou kartu, stejně tak i prodloužení zaměstnanecké karty pro cizince velkým stresem.

Aby se předešlo možným a zbytečným komplikacím, je možné si víza pro Ukrajince a jiné cizince nechat zařídit agenturou. Ta se žádostmi o zaměstnanecké karty a jinými povoleními zabývá běžně. Vy si tak můžete být jisti, že vaše žádost o zaměstnaneckou kartu proběhne hladce. Zároveň vám může agentura poskytnout řadu dalších důležitých informací, čímž předejdete zbytečným problémům.

S agenturou budete mít žádost správně vyřízenou po právní stránce, můžete si být jisti, že na nic nezapomenete a že vaše zaměstnání v České republice nebude ohroženo.

Každopádně těm, kteří žádost o zaměstnaneckou kartu vyřizují poprvé, se může pomocná ruka agentury hodit.

Mezi jednu z nejlepších patří pracovní agentura IRS Czech, která má rozsáhlou databázi pracovníků z Ukrajiny i vlastní pobočku přímo na Ukrajině. Dokáže tak velmi dobře pomoci se vyřízením nejen zaměstnanecké karty ale i dalších nezbytných dokladů při zajištění práce v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *