Jazykové vzdělávání trochu jinak

Jazyková škola Brno PELICAN byla založená v roce 2002 a v roce 2008 se stala díky rozšíření služeb vzdělávacím centrem dospělých, mládeže i dětí. Od roku 2004 PELICAN koordinuje a partnersky se zapojuje do mezinárodních vzdělávacích projektů, a na základě těchto zkušeností vyvíjí nové učební metody a nástroje pro vzdělávání, materiály a pomůcky pro pedagogy a rozvíjí digitální a multimediální metody učení.

Ty taky využívá ve svých jazykových kurzech, ať už se jedná o firemní jazykové kurzy, pomaturitní studium jazyků nebo třeba individuální kurz češtiny pro cizince. Zkrátka, škola PELICAN si od svého založení vybudovala rozsáhlou základnu zájmů, a tedy zkušeností, díky kterým se stala jednou z nejlepších brněnských jazykových škol… a tím PELICAN rozhodně nekončí.

PELICAN, to nejsou jen kurzy němčiny a španělštiny. Na školu navázala v roce 2014 nezisková organizace Spolek PELICAN, jejíž činnost navazuje na dlouholeté úsilí školy o rozšíření a zdokonalení výukových metod.

Mezi její klíčové aktivity patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím zavádění vlastních inovativních metod výuky s cílem usnadnit integraci imigrantů v České republice.

V souladu s jazykovým vzděláváním a zapojením se do mezinárodních projektů se jazykovka PELICAN zapojila do unikátního projektu, který si klade za cíl podpořit mnohojazyčnost u dětí v multilinguálních rodinách.

Jste pedagogický pracovník a máte ve třídě dítě, které je schopno mluvit více než jedním jazykem? Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli je mnohojazyčná výchova vůbec správná nebo vhodná?

Chtěli byste vědět, jak je možné podpořit schopnost dětí domluvit se více jazyky? Nebo naopak zastáváte názor, že je lepší podpořit u dětí pouze výuku jazyka většinové společnosti a posunout tak jazyk přistěhovalců do pozadí? Pak čtěte dál!

Projekt Multilingual Families

Zhruba dvě třetiny dětí z celého světa vyrůstá v mnohojazyčném prostředí. Jedná se jak o děti z migrujících rodin, děti žijící v pohraničních oblastech, děti partnerů pocházejících ze dvou různých zemí, nebo třeba jen děti často cestujících rodičů. Převážná většina rodin disponuje potenciálem k multilinguální výchově svých dětí. Mnohdy jsou však ohledně otázky mnohojazyčnosti na pochybách, jelikož nevidí výhody, které tato výchova přináší.

Velké množství přistěhovaleckých rodin se domnívá, že mluvit se svými dětmi rodným jazykem není správné, nebo kteří věří, že důraz na rodný jazyk může snížit předpoklady dítěte uplatnit se jak společensky, tak profesionálně, odlišuje-li se tento jazyk od jazyků většinové společnosti.

Proč by měli rodiče podporovat mnohojazyčnou výchovu svých dětí dřív, než jejich ratolesti dospějí do věku, kdy pro nabytí znalosti jiného jazyka budou nuceni navštěvovat jazykové kurzy či pomaturitní studium jazyků? Jakým způsobem může mnohojazyčnost a mnohojazyčné děti ve třídě podpořit pedagogický pracovník nebo učitel? Jak uskutečnit mnohojazyčnou výchovu?

Mezinárodní vzdělávací projekt Multilingual Families si klade za cíl přinést odpovědi na otázky spojené s mnohojazyčnou výchovou. Evropský projekt se zaměřuje na uchování jazyků a kultury přistěhovalců a mnohojazyčných rodin v zemích Evropské Unie.

Proč? Lidé přicházející do Evropy z různých koutů světa představují jazykovou pokladnici Evropy, kterou je potřeba uchovávat pro zvýšení jazykové i multikulturní rozmanitosti Evropy.

Úkoly projektu

Projekt Multilingual Families si klade za úkol informovat rodiče o způsobech mnohojazyčné výchovy, jejích dopadech (zejména výhodách) na dítě a o mnohojazyčnosti v rodinách a poskytnout rodičům, dětem a učitelům dostatek informací k rozšiřování povědomí o mnohojazyčnosti a rozvíjení mnohojazyčných kompetencí zábavným a nenásilným způsobem.

Z jazykové akvizice u dětí vychází, že všechny děti jsou schopny naučit se mluvit více jazyky najednou, aniž by musely, jako my dospělí, navštěvovat jazykové kurzyVýzkumy dokonce prokázaly, že čím dříve tento proces začne, tím je to pro dítě lepší, pro dětský mozek je totiž přirozené, začít mluvit od samotného narození více jazyky.

Zaujal Tě projekt z čistě informačního hlediska nebo by ses do některého ze vzdělávacích projektů rád sám zapojil?

Neváhej se obrátit na Jazykovou školu PELICAN – telefonicky, emailem nebo třeba osobně v kanceláři školy. Rádi Ti představíme, na jakých projektech se teď podílíme a ukážeme Ti možnosti, jak se můžeš zapojit i ty! Pojď do toho s námi!

Tvůj PELICAN!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *