Firemní výuka jazykových kurzů

Firemní vzdělávání je velkou kapitolou samo o sobě. Ne každý zaměstnavatel mu věří, někteří mu šanci dali, pro některé je velkou neznámou a všichni – rozhodně všichni k němu mají spoustu otázek. A to je pochopitelné!

Jazyková škola PELICAN sídlící v centru Brna se na firemní jazykové kurzy specializuje už nějaký ten pátek.

Taky z toho důvodu se rozhodla zveřejnit nejčastější otázky zaměstnavatelů, kteří o tuto formu vzdělávání pro své zaměstnance mají zájem, a samozřejmě taky odpovědi na tyto otázky. Co to vůbec je firemní vzdělávání a jak (přinejmenším to u PELICANA) probíhá?

Jak firemní jazykové kurzy probíhají?

Jazyková škola PELICAN, tedy metodik jazykového vzdělávání naší školy, provede ještě před začátkem samotná firemní výuka angličtiny či dalších jazyků začne, testování stávající úrovně studentů. Ještě před vytvořením vhodného vzdělávacího plánu se se všemi potenciálními studenty osobně setkáme a prověříme si jejich dosavadní znalosti.

Hodnocení průběžných výsledků

Hodnocení efektivity jazykového kurzu probíhá pravidelně, případně taky kdykoliv na vyžádání. Průběžné hodnocení probíhá na základě vytvořené tabulky lektorem. V té lektor u každého studenta individuálně zaznamenává docházku i podrobný průběžný výkon každého účastníka kurzu.

Po určitém časovém intervalu se u každého studenta hodnotí jeho pokrok a metodik naší školy navrhne sérii doporučení a postupů, které napomohou účastníkům zdokonalovat se v daném jazyce i nadále co nejefektivněji.

Sledování docházky

Pro každého zaměstnavatele je samozřejmě důležité, aby zaměstnanci firemní kurzy jazyka pravidelně navštěvovali. Každý lektor je pro svůj kurz vybaven docházkovým listem, který nosí do lekcí a v němž každý student svým podpisem potvrdí svou účast. Pravidelně na konci měsíce pak lektor podává zaměstnavateli zprávu o docházce zaměstnanců do kurzu.

Studijní skupiny a výukové materiály

Metodik na začátku kurzu rozdělí studenty do studijních skupin. Nicméně, každý student má možnost se po domluvě přesunout do skupiny pokročilejší či naopak, jestliže zjistí, že mu úroveň stávajícího kurzu zcela nevyhovuje.

Jestliže zaměstnanec zjistí, že mu firemní kurzy angličtiny nevyhovují vůbec, např. z důvodu velké pracovní vytíženosti a nemožnosti do kurzu docházet, je možné se z kurzu odhlásit.

Výukové materiály v kurzu si volí lektor, a to na základě pokročilosti skupiny, která mu byla přidělena. Ještě před začátkem kurzu je samozřejmě možné výukové materiály zaslat k náhledu.

Jak probíhá komunikace kurzu?

Naše škola PELICAN preferuje osobní přístup, proto se se všemi zájemci o firemní vzdělávání poskytované naší školou rádi setkáme osobně. Nicméně, rádi Vám zašleme informace i emailem, případně sdělíme telefonicky.

PELICAN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *