Kdo je na tom lépe, agenturní zaměstnanci nebo kmenoví 

Agenturní zaměstnávání má řadu výhod pro zaměstnavatele. Které to jsou a co může očekávat samotný zaměstnanec?

Jak funguje agenturní zaměstnávání

Při zaměstnávání v agentuře je zaměstnanec dočasně zaměstnán na příslušné pracovní pozici. Znamená to, že se primárně počítá s tím, že nebude pracovat nastálo, ale jen tehdy, když je to zapotřebí.

Přirovnat by se zjednodušeně dal celý proces k jakémusi pronájmu zaměstnance. Zaměstnavatel neboli uživatel má pak vzájemné vazby o přidělování zaměstnance mezi sebou a agenturou ošetřeny dohodou.

Pro firmy to může být výhodné hned z několika hledisek – při náhle vyšším objemu zakázek nebo během sezónních prací, kdy nestíhá objem činností vykrýt vlastními kmenovými zaměstnanci a nechce nikoho přibírat trvale.

Stejně tak může být agentura nápomocná v případě náhlého výpadku pracovní síly a v hojné míře se tento způsob využívá pro zaměstnávání pracovníků ze zahraničí.

Pracovní agentura pomáhá i v rámci personálního zajištění, pro pracovníky ze zahraničí je nutné zařídit zejména pracovní povolení a celou řadu potřebných dokumentů.

Mezi hlavní výhody této spolupráce tak můžeme počítat pružnost a finanční výhodnost, a to i přesto, že za zprostředkování nových zaměstnanců platí uživatel agentuře sjednanou odměnu. Dochází k významné úspoře mzdových nákladů.

Co znamená práce v agentuře pro zaměstnance

Pro zaměstnance by z takovéhoto procesu neměla plynout žádná negativa, agenturní zaměstnávání je legální a v souladu se zákonnými pravidly.

Formálně může být se zaměstnancem uzavřena běžná pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Dohodu o provedení práce zaměstnavatel uzavřít nesmí. Uchazeč bude samozřejmě svou práci vykonávat pouze dočasně, trvalé přidělení je zakázáno zákonem.

Agentura nesmí od zaměstnance požadovat žádnou úplatu, finanční odměna za zprostředkované služby je na zaměstnavateli. Zaměstnanec dostává za svou práci srovnatelnou mzdu, kterou by obdržel jako kmenový pracovník. Rovněž není vyloučeno, že se jím může v čase stát a nastoupit na stálou pracovní pozici.

Jaké výhody a nevýhody mají kmenoví zaměstnanci

Z agenturního zaměstnání plynou některé odlišnosti. Zásadní je, jak vyplývá z podstaty, především snazší rozvázání pracovního poměru. Pro zaměstnavatele se jedná o nespornou přednost, z pohledu zaměstnance však samozřejmě dochází do určité míry ke krácení jeho práv. Např. v tom, že se na něj nemusí vztahovat všechny benefity, které může využívat kmenový zaměstnanec.

Ukončení pracovního poměru se stálým zaměstnancem je poměrně obtížné, jeho pozice je v rámci zákoníku práce silná. Na druhou stranu platí vždy, že některé skupiny uchazečů jsou na trhu práce do stálých pracovních úvazků hůře uplatnitelné (zdravotně postižení, věková skupina nad 50 let). Pro ty může být práce přes agenturu jedním z mála východisek, které jim umožní práci získat.

Lze tak říci, že pokud je pracovní agentura skutečně seriózní, jejím zaměstnancům žádná významná rizika nehrozí a oproti kmenovým pracovníkům nejsou nijak méněcenní.

Zaujala vás možnost zaměstnávání kmenových zaměstnanců z jiných zemí? Pracovní agentura IRS Czech vám pomůže s náborem vhodných pracovníků přímo v jejich zemi a následně zajistí všechna potřebná povolení pro práci v ČR.

Jeden myslel na “Kdo je na tom lépe, agenturní zaměstnanci nebo kmenoví 

  • 11.6.2020 (2:04)
    Trvalý odkaz

    Musím se přiznat, že s prací přes agenturu žádnou zkušenost nemám. Ve své současné práci jsem kmenovým zaměstnancem a naprosto mi to vyhovuje. Celkově bych o tu práci dost nerada přišla. Podařilo se mi ji totiž najít na https://www.hitprace.cz/ v době, kdy nabídka pracovních míst nebyla zrovna velká a práce se sháněla velmi těžko. Už jen z toho důvodu jsem za ni vděčná.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *