Jazyková výuka založená na reálných situacích

Mezi nejčastější rady, jak se rychle naučit jazyk, patří vycestovat do zahraničí. Pochopitelně. Když vycestujeme za hranice naší domoviny, jsme v neustálém kontaktu s novým jazykem, aniž bychom museli navštěvovat jazykové kurzy, a setkáváme se se situacemi, nad kterými bychom se v rodném jazyce vůbec nepozastavili. V cizím jazyce pro nás však tyto momenty znamenají velké výzvy.

Ať už se chceme zeptat na správný směr, koupit si jízdenku na autobus nebo požádat o pomoc, jsme zas a znovu jako ti malí bezradní žáčci, marně pátrající v mysli po tom, jak se řekne anglicky slovo hotel a jak se utvoří otázka v minulém čase průběhovém. V duchu se pak proklínáme za to, že jsme si letos přeci jen ty kurzy angličtiny nedali jako novoroční předsevzetí!

Jak ale vnést taky do našich učeben kousek toho zahraničí, aniž bychom museli sbalit celý ročník studentů navštěvující pomaturitní studium jazyků a vyrazit s nimi za hranice? Odpověď na tuto otázku našla jazykovka PELICAN v záhadné zkratce TBL!

V čem spočívá TBL

TBL (Tasks-based Learning) je metoda a přístup jazykového vzdělávání, díky které si studenti osvojují nový jazyk přirozeně díky simulování autentických situací a známých úkolů běžných v každodenním životě.

Hlavní pozornost je věnována zvolenému úkolu a učený jazyk je v něm „pouze“ nástrojem, který studenti užívají k jeho úspěšnému splnění či dokončení. Samotný úkol (task) je tedy aktivitou, ve které studenti (ať už navštěvující pomaturitní studium angličtiny či němčiny nebo klasické jazykové kurzy) užívají jazyk k dosažení konkrétního výsledku.

Podstatou metody je využití vyučovaného jazyka jako prostředku k získání informací a řešení úkolů, které jsou pro cílovou skupinu skutečně relevantní.

Podmínkou je, aby zvolená aktivita odrážela reálnou životní situaci. Hraní rolí z reálných situací, řešení problémů, sdílení zkušeností a informací, to všechno může být považováno za autentický a reálný úkol.

Hlavní výhody TBL přístupu spočívají v tom, že je jazyk reálně užíván při plnění úkolu skutečného světa, což znamená, že se v rámci jeho plnění uskuteční reálná komunikace a studenti jsou tak nuceni po celou dobu úkolu zvažovat celou jazykovou formu a nesoustředí se tedy jen na její jeden aspekt (př. pouze na gramatickou správnost předpřítomného času), jak je zvykem u ostatních přístupů jazykového vzdělávání.

Cílem metody TBL je tak integrovat všechny dovednosti zároveň – od přesnosti (gramatické) až k jazykové plynulosti. Díky rozmanitým možnostem při zadávání úkolů nabízí model TBL značnou flexibilitu pro lektory a vede k větší motivaci studentů.

Mezi úkoly může patřit návštěva lékaře, pracovní pohovor nebo třeba volání do zákaznického centra. Hodnocení je primárně založeno na výsledku úkolu (jinými slovy na vhodném vyřešení úkolu inspirovaného reálnou situací a světem) spíše než na přesnosti předepsaných jazykových norem.

TBL tedy není primárně o zaměření se na gramatická pravidla a o biflování se co největšího počtu slovíček (což oceňují třeba právě studenti navštěvující pomaturitní studium němčiny a angličtiny) Naopak, TBL nepřímo ukazuje, že přesuneme-li pozornost od jazykové formy a struktury, můžeme podpořit schopnost studentů vykonávat praktické úkoly v osvojovaném jazyce.

To ovšem neznamená, že při užívání metody TBL není pozornost věnovaná taktéž správnému užití jazyka. Při každé lekci lektor pečlivě sleduje užívání jazykových prostředků studenty a jejich správnost, a v závěru každé lekce zprostředkuje studentům zpětnou vazbu, která nese nezastupitelné místo při plánování každé lekce s využitím metody TBL.

Zaujala Tě metoda TBL? Jazyková škola Brno PELICAN Ti o ní ráda řekne víc! Stačí se zastavit do kanceláře školy v samotném centru Brna. Moc rádi Tě uvidíme!

Tvůj PELICAN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *