Co Vaší firmě může přinést firemní vzdělávání?

Vzdělávací kurzy v Brně mají dnes na poli rozvoje společnosti i zaměstnaneckých benefitů své nezastupitelné místo. Pokud si chce firma udržet svou pozici v současném konkurenčním prostředí, či dokonce vyčnívat nad ostatními ve svém oboru, neměla by tento sektor brát na lehkou váhu.

Finance vložené do vzdělání vašich zaměstnanců se vám můžou mnohonásobně vrátit. Berte je jako dobrou investici.

Proč obohacovat své zaměstnance? Lidé obecně se rádi vzdělávají. Pokud jim to zaměstnavatel umožní, nebo v případě kdy jim sám výuku zařídí, budou brát jeho počínání jako určitý pracovní benefit. Mnoho pracovníků bere vzdělávání, ať už v podobě online seminářů marketingového charakteru či kurzu němčiny, jako možnost seberealizovat se.

Rozšiřují si obzory, získávají nové informace nejen do pracovního, ale i běžného života. Lidé se chtějí zdokonalovat, zlepšit svou pozici ve firmě nebo přinejmenším dohnat nedostatky, které na sobě mohou odpozorovat. Pokud tím zároveň získají pocit, že jim to pomůže v jejich kariéře, dobře pro Vás. Získáte tak loajální zaměstnance, již zároveň nabývají jistoty ve svém konání. Z toho pak může vaše společnost dále těžit.

Finance vložené do vzdělání vašich zaměstnanců se vám můžou mnohonásobně vrátit.
Finance vložené do vzdělání vašich zaměstnanců se vám můžou mnohonásobně vrátit.

V případě jazykových kurzů můžeme hovořit o zvýšení jazykové úrovně firmy. Zaměstnanec, který prošel kurzem a spolu s ním i jazykovou zkouškou, se již nezalekne konverzace se zahraničními partnery či zákazníky. Díky tomu se firmě otvírá možnost expanze do zahraničí a tedy k nové klientele, spolupracím a ziskům.

Firmy také zvyšují nároky na své zaměstnance. A jak jinak jim zlepšovat informovanost, znalosti či přímo kvalifikaci než díky firemnímu vzdělávání? S kvalitními pracovníky se bude utužovat nejen postavení vaší firmy mezi konkurencí, ale také na trhu práce. Kurzy zvyšují vaši atraktivitu, a tedy přitáhnou i pozornost pro vás zajímavějších pracovníků, expertů a odborníků, kteří vaši společnost obohatí.

Ale funguje to i obráceně. Málokdo přemýšlí také nad dopadem absence vzdělávacích kurzů na firmu. Jak bylo řečeno výše, vaši zaměstnanci se chtějí sebevzdělávat, jejich rozvoj v rámci kurzů je benefitem určujícím míru jejich seberealizace. Pokud společnost vzdělání opomíjí, hrozí riziko odlivu zaměstnanců, jež si zaměstnavatelé často neuvědomují. Pracovníky může jednoduše přilákat jiná firma, která jim umožní zapojení do některého ze svých vzdělávacích projektů, kterým můžou být třeba zrovna brněnské jazykové kurzy.

Pokud se ve výběru firemní výuky rozhodnete pro jazyky, zvažte, na jaké trhy chcete cílit. Úroveň jazyka všude ve firmách stoupá, kde však nestačí angličtina, musí nastoupit jazyky jako španělština, francouzština, ruština nebo dokonce exotičtější japonština či čínština. Dobře promyslete také volbu samotné vzdělávací instituce.

Pokud se ve výběru firemní výuky rozhodnete pro jazyky, zvažte, na jaké trhy chcete cílit.
Pokud se ve výběru firemní výuky rozhodnete pro jazyky, zvažte, na jaké trhy chcete cílit.

Rozhodně má smysl zaměřit se na jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Dosaženým stupněm vzdělání motivujete své zaměstnance a dáváte jim příležitost ucházet se o vyšší pozice, na které zatím nesplňovali potřebnou kvalifikaci.

Stejně tak posuzujte lektory dalšího vzdělávání. Měli by to být lidé akční, s potřebným vzděláním a schopností předat své znalosti zábavnou formou všem svým studentům. Jazyková škola PELICAN v Brně sleduje všechny tyto aspekty. Vyučujeme jazyky od angličtiny, němčiny až po již zmíněnou čínštinu či například arabštinu. To vše v přátelské atmosféře.

Vaši zaměstnanci s námi budou spokojeni, stejně tak vaše firma – ať už z nově nabytých vědomostí vašich podřízených, nové sebedůvěry či posílení jejich sounáležitosti s podnikem, ve kterém pracují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *