Nostrifikace vzdělání v ČR

Nostrifikace vzdělání představuje důležitý krok v pracovním uplatnění cizince. Zisk modré karty nebo karty zaměstnanecké bývá pouze prvním krokem k nalezení vhodné pracovní pozice odpovídající schopnostem i vědomostem uchazeče. Co vše nostrifikace obnáší a jaké jsou podmínky tohoto postupu?

Co je nostrifikace

Nostrifikace je uznání nebo ověření vzdělání libovolného stupně rovnoprávným se vzděláním na území České republiky. Nostrifikovat svoje vzdělání potřebuje každý cizinec, jedinou výjimkou jsou v tomto směru občané Slovenské republiky.

Typicky se týká středoškolského vysvědčení anebo je možno požádat o nostrifikaci vysokoškolského diplomu. Zájemce si může nechat uznat i absolutorium na vyšší odborné škole a stejným způsobem se hodnotí taktéž základní škola.

Jak nostrifikace probíhá

Pakliže je pomocí mezinárodních smluv s danou zemí ošetřeno uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, získá žadatel osvědčení. Pokud tomu tak není, obdrží rozhodnutí. Bilaterální dohody je možné nalézt přímo na stránkách ministerstva školství.

V první řadě je nezbytné si opatřit formulář žádosti. Nutné je mít úředně ověřenou kopii dokladu a poté i překlad tohoto dokumentu o vzdělání. Žadatel musí stejně tak dodat i seznam absolvovaných předmětů, aby bylo průkazné, že jeho vzdělání skutečně mělo obdobnou náplň jako studijní obor vyučovaný v tuzemsku.

Za tento úkon se platí i správní poplatek, a to ve výši 3000 Kč za nostrifikaci diplomu anebo 1000 Kč za nostrifikaci vysvědčení. Vyřizování celé záležitosti spadá na nižších stupních do kompetence příslušného krajského úřadu.

Příslušný úřad by je povinen svoje stanovisko dát žadateli na vědomí do 30 dnů. V případě vysokoškolského vzdělání si pak o tomto mohou ohledně nostrifikace diplomu cizince rozhodovat samy přímo veřejné vysoké školy.

Odmítnutá nostrifikace

Nostrifikace – ověření vzdělání samozřejmě není automatická, byť asi 90 % zájemců reálně uspěje. Pakliže se studijní obor v zahraničí liší diametrálně od toho, který se vyučuje v ČR, dostane žadatel zamítavé stanovisko. Řešení existuje i v takovéto situaci, můžete být podrobeni tzv. nostrifikační zkoušce.

V jejím rámci se prověří znalosti z předmětu, jehož absolvování na původní škole chybělo. Vysokoškolákům bývá doporučováno si zkusit v případě neúspěchu jednoduše najít jinou univerzitu, která má ve svém vyučovacím plánu studijní program podobného rázu.

V případ neúspěšného absolvování nostrifikační zkoušky je pak přirozeně celá žádost rovněž zamítnuta. Pokud žadatel není občanem České republiky, zkoušku nekoná z předmětu český jazyk a literatura. Jinak ale nostrifikační zkouška probíhá standardně v českém jazyce. Nostrifikační zkouška se po předchozí žádosti může konat rovněž v jazyce cizím. Chcete-li se podobným problémům vyhnout, je vhodné se předem obrátit na zástupce pracovní agentury IRS Czech, kteří vás na vše připraví.

Jeden myslel na “Nostrifikace vzdělání v ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *