Jak probíhá nábor pracovníků ze zahraničí

Trendem současné doby je neustále se snižující nezaměstnanost, která je ovšem často spojena také s lokálním ubýváním pracovníků ve specifických oborech.

Se zvyšující se podílem vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o zaměstnaní se tradičně jedná o obory nižší platové třídy obvykle vyžadující těžší manuální práci, s nedostatkem pracovníků se však dlouhodobě potýkají také zaměstnavatelé nabízející vyšší pozice vyžadující určitou odbornost.

Tito zaměstnavatelé často hledají možnosti, jak obsadit potřebné pozici, přičemž řešením je obvykle nábor pracovníků ze zahraničí. Cizinci přijímáni místními subjekty pocházejí především ze států z méně rozvinutou ekonomikou.

Příjmy, které takoví zaměstnanci získají v tuzemsku, bývají i několikanásobně vyšší než příjmy, jež by za stejnou práci (jejíž nabídka nemusí být v daném státě tak široká) dostali v domácích podmínkách. Nábor zaměstnanců ze zahraničí se řídí specifickými pravidly, které závisí především na tom, z jaké země pracovník pochází.

Vzhledem k situaci v oblasti zaměstnanosti a zvýšené poptávce po pracovnících z konkrétních států fungují speciální programy, které usnadňují zaměstnavatelům hledání i nábor cizinců.

Jak vyhledat a zaměstnat cizince

Cizinci jsou v České republice zaměstnáváni především ve výrobních podnicích, velmi často o ně však mají zájem také další obory – zejména stavebnictví, logistika nebo gastronomie.

Výhodu právě v oblasti výroby mají cizinci, kteří disponují vzděláním či praxí, vzdělání dosažené v konkrétních státech je možné na základě určitých pravidel mezinárodně uznávat.

V současné době dosahuje nábor zahraničních pracovníků největšího podílu z Ukrajiny, Filipín, Mongolska, Srbska, Indie, Kazachstánu nebo Běloruska. U těchto zemí je zřízen speciální režim, který usnadňuje vyhledávání a přijímání uchazečů o zaměstnaní a zjednodušuje celý proces získávání zaměstnanecké či modré karty.

I přes vládní podporu je ovšem administrativa spojená se zaměstnáváním cizinců náročná a v případě, že se chystáte nabírat větší počet zaměstnanců tohoto typu, je vhodné využít služeb agentury, která se problematikou zabývá.

Proces náboru cizinců prostřednictvím agentury

Výhody využití služeb agentury jsou nesporné, a to nejen v rámci náboru, ale také následné právní a administrativní podpory v průběhu zaměstnání.

Nábor pracovníků prostřednictvím agentury je jednodušší především díky zavedeným procesům, které nejen urychlují, ale také činí transparentním. Obvykle je celý nábor rozdělen do čtyř fází, které zahrnují:

  • specifikaci pracovní pozice – vychází z kooperace s klientem a jejím výsledkem jsou přesně stanovené podmínky zaměstnání včetně popisu pracovní činnosti, mzdových nákladů a benefitů apod.
  • vyhledání vhodných kandidátů – agentury pracují s vlastní databází a také se orientují v zahraničních nabídkách a lhůtách náboru, takže jsou její pracovníci schopni doporučit optimální program zaměstnanosti
  • výběr pracovníka – probíhá formou online pohovorů a testování
  • vybavení pracovního povolení – veškerá administrativa spojená se získáním pracovního povolení je na straně agentury

Jednou z tradičních agentur, která poskytuje kompletní nábor zahraničních zaměstnanců je IRS Czech. Již řadu let pomáhá velkým i menším společnostem získat kvalitní pracovníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *