Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince v ČR

Možná se právě vy nebo někdo z vašich známých nacházíte v situaci, kdy potřebujete zařídit pracovní povolení na území České republiky, ale nejste si zcela jistí jak na to. Na následujících řádcích vám poradíme, co všechno budete pro vyřízení pracovního povolení potřebovat.

V případě, že se chystáte za prací do České republiky na dobu kratší, než je 90 dní, pak vám bude plně stačit krátkodobé pracovní vízum. Pokud ovšem vaše výdělečná činnost bude trvat déle, připravte se, že budete potřebovat jednu ze čtyř možných variant pracovního povolení.

Jsou to: zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance či pracovní povolení k zaměstnání pro cizince. Právě na poslední zmíněnou variantu se dále zaměříme.

Pracovní povolení budete potřebovat i v případě, že budete pracovní činnost vykonávat pod právnickou osobou, kterou může být společník, statutární orgán či určitá obchodní korporace.

Kdo je oprávněn získat pracovní povolení?

Pracovní povolení k zaměstnání může obdržet cizinec, který nedisponuje ani zaměstnaneckou ani modrou kartou a rovněž není držitelem povolení k dlouhodobému pobytu, vydané za jiným účelem, než je výkon pracovní činnosti. Na druhou stranu pracovní povolení může získat cizinec, který vlastní povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání či investování.

Na jak dlouhou dobu se pracovní povolení vydává?

Nejdelší možná doba, po kterou pracovní povolení pro cizince platí, jsou dva roky. Cizinec však po jejím uplynutí může zažádat o prodloužení povolení, a setrvat tak v zaměstnání i nadále. Žádost je možné podat nejdříve tři měsíce před koncem platnosti pracovního povolení a nejpozději 30 dní před jeho vypršením.

Kde si lze zažádat o pracovní povolení?

Každý cizinec, který chce získat pracovní povolení, by si o něj měl zažádat ještě před samotným příjezdem do ČR na krajské pobočce úřadu práce. V některých případech o něj můžete zažádat i prostřednictvím vašeho budoucího zaměstnavatele či jej podat skrze fyzickou či právnickou osobu, která uzavřela smlouvu s vaším zahraničním zaměstnavatelem, jenž vás za účelem pracovní činnosti vyslal právě na území České republiky.

Úřad práce žádost schválí v případě, že je obeznámen s volnou pracovní pozicí, na kterou se hlásíte.

Jaké náležitosti jsou potřeba k žádosti o vydání pracovního povolení?

Nejdůležitějším předpokladem pro kladně schválenou žádost, je správné vyplnění formuláře “Žádost cizince o povolení k zaměstnání – o prodloužení povolení k zaměstnání”, který naleznete ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dále budete muset doložit pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti. Ke všem náležitostem je také nutné přiložit fotokopii cestovního dokladu a doklad o profesní způsobilosti v oboru, o který se ucházíte.

Pokud chcete ušetřit čas a vyhnout se případným komplikacím při nedostatcích v žádosti, zvažte využití pracovní agentury IRS Czech. Agentura se specializuje na nábor a vyřizování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *