Jak získat kvalifikované pracovníky z Ukrajiny

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro každou společnost velmi důležitým lidským zdrojem.

Vzhledem k současné diverzifikaci zaměstnanosti je řada specializovaných pozic, které vyžadují alespoň minimální kvalifikaci a znalostní bázi, velmi těžko obsazována schopnými tuzemskými pracovníky, a proto se firmy často poohlížejí po možnostech doplnění zaměstnanců ze zahraničí.

Kvalifikovaní pracovníci jsou najímání v různých oblastech průmyslové výroby, stavebnictví nebo služeb, a to na základě dosažení vhodného vzdělání či praxe v zahraničí. Nejčastěji se jedná o osoby ze států Východní Evropy, jejichž vzdělanostní úroveň především v oblasti řemeslných dovedností dosahuje často kvalit odborného školství České republiky.

Programy pro podporu firem zaměstnávajících zahraniční pracovníky

Zaměstnávání zahraničních pracovníků na nižších kvalifikovaných pozicích je dlouhodobým trendem zejména v posledních letech, kdy firmy zaznamenávají prudký odliv pracovní síly tabulkově nižších platebních tříd do vyspělejších zemí, a také se potýkají s obtížemi při hledání pracovníků kvůli neustále se zvyšující vzdělanostní úrovni tuzemských občanů.

Nejčastěji se tak na takových kvalifikovaných pozicích uplatňují zaměstnanci z Maďarska, Srbska či Ukrajiny. Jako podporu ekonomické stability těchto firem jsou byl schválen a je dlouhodobě využíván zjednodušený program pro přímé zaměstnavatele, kteří takto mohou mnohem snadněji dosáhnout na získání pracovníků z Ukrajiny, či dalších zemí.

Charakteristika Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec je orientován na zajištění řízené ekonomické migrace z vybraných zemí a usnadňuje získávání pracovních víz potenciálním uchazečům o zaměstnání z těchto zemí, kteří mají potřebnou kvalifikaci.

Do programu se mohou zapojit společnosti, jimž trvale chybí odborně vzdělaná pracovní síla a kteří splňují legislativní podmínky zahrnující:

  • provozování podnikatelské činnosti v České republice minimálně dva uzavřené kalendářní roky
  • účast na platbách daní a sociálního a zdravotního pojištění
  • aktuální počet zaměstnanců je minimálně 6
  • vyrovnané veškeré závazky vůči stát
  • zaměstnavateli nebyla vyměřena pořádková pokuta za nelegální zaměstnávání v posledních dvou letech vyšší než 100 000 Kč (nebo opakovaně za neplacení pojistných záloh)
  • zveřejnění volné pracovní pozice v centrální evidenci

Nábor kvalifikovaných zahraničních pracovníků je pak možné řešit ve dvou separátních režimech, a to v Režimu Ukrajina, který je zaměřen výhradně na pracovníky z tohoto státu, nebo v Režimu Ostatní státy.

Nábor v Režimu Ukrajina

Do září 2019 fungoval Režim Ukrajina jako samostatný náborový systém, v současné době je však plně nahrazen Programem kvalifikovaný zaměstnanec.

Zaměstnanci z Ukrajiny však stále spadají pod zvláštní podmínky a jejich žádosti o zaměstnání v České republice jsou kontinuálně zařazovány do nekonečné fronty, z něhož si zaměstnavatelé mohou pracovníky vybírat.

Podání žádosti je aktuálně pro všechny části (a země) programu stejné a vyžaduje podání online formuláře společně s dalšími požadovanými dokumenty.

Chcete ušetřit čas i řešení případných chyb při podávání žádosti? Využijte služeb agentury IRS Czech, která se na nábor kvalifikovaných zahraničních pracovníků specializuje. Více na irsczech.com.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *