Jak získat kvalifikované pracovníky z Ukrajiny

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro každou společnost velmi důležitým lidským zdrojem.

Vzhledem k současné diverzifikaci zaměstnanosti je řada specializovaných pozic, které vyžadují alespoň minimální kvalifikaci a znalostní bázi, velmi těžko obsazována schopnými tuzemskými pracovníky, a proto se firmy často poohlížejí po možnostech doplnění zaměstnanců ze zahraničí.

Kvalifikovaní pracovníci jsou najímání v různých oblastech průmyslové výroby, stavebnictví nebo služeb, a to na základě dosažení vhodného vzdělání či praxe v zahraničí. Nejčastěji se jedná o osoby ze států Východní Evropy, jejichž vzdělanostní úroveň především v oblasti řemeslných dovedností dosahuje často kvalit odborného školství České republiky.

Programy pro podporu firem zaměstnávajících zahraniční pracovníky

Zaměstnávání zahraničních pracovníků na nižších kvalifikovaných pozicích je dlouhodobým trendem zejména v posledních letech, kdy firmy zaznamenávají prudký odliv pracovní síly tabulkově nižších platebních tříd do vyspělejších zemí, a také se potýkají s obtížemi při hledání pracovníků kvůli neustále se zvyšující vzdělanostní úrovni tuzemských občanů.

Nejčastěji se tak na takových kvalifikovaných pozicích uplatňují zaměstnanci z Maďarska, Srbska či Ukrajiny. Jako podporu ekonomické stability těchto firem jsou byl schválen a je dlouhodobě využíván zjednodušený program pro přímé zaměstnavatele, kteří takto mohou mnohem snadněji dosáhnout na získání pracovníků z Ukrajiny, či dalších zemí.

Charakteristika Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec je orientován na zajištění řízené ekonomické migrace z vybraných zemí a usnadňuje získávání pracovních víz potenciálním uchazečům o zaměstnání z těchto zemí, kteří mají potřebnou kvalifikaci.

Do programu se mohou zapojit společnosti, jimž trvale chybí odborně vzdělaná pracovní síla a kteří splňují legislativní podmínky zahrnující:

  • provozování podnikatelské činnosti v České republice minimálně dva uzavřené kalendářní roky
  • účast na platbách daní a sociálního a zdravotního pojištění
  • aktuální počet zaměstnanců je minimálně 6
  • vyrovnané veškeré závazky vůči stát
  • zaměstnavateli nebyla vyměřena pořádková pokuta za nelegální zaměstnávání v posledních dvou letech vyšší než 100 000 Kč (nebo opakovaně za neplacení pojistných záloh)
  • zveřejnění volné pracovní pozice v centrální evidenci

Nábor kvalifikovaných zahraničních pracovníků je pak možné řešit ve dvou separátních režimech, a to v Režimu Ukrajina, který je zaměřen výhradně na pracovníky z tohoto státu, nebo v Režimu Ostatní státy.

Nábor v Režimu Ukrajina

Do září 2019 fungoval Režim Ukrajina jako samostatný náborový systém, v současné době je však plně nahrazen Programem kvalifikovaný zaměstnanec.

Zaměstnanci z Ukrajiny však stále spadají pod zvláštní podmínky a jejich žádosti o zaměstnání v České republice jsou kontinuálně zařazovány do nekonečné fronty, z něhož si zaměstnavatelé mohou pracovníky vybírat.

Podání žádosti je aktuálně pro všechny části (a země) programu stejné a vyžaduje podání online formuláře společně s dalšími požadovanými dokumenty.

Chcete ušetřit čas i řešení případných chyb při podávání žádosti? Využijte služeb agentury IRS Czech, která se na nábor kvalifikovaných zahraničních pracovníků specializuje. Více na irsczech.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *