Jak může dojít k exekuci nemovitosti

Exekuce představuje postup, při kterém dojde k vyrovnání dluhu dlužníka odebráním majetku, který je následně prodán.

Důvodem exekuce nemusí být přímo dluh, který odpovídá výši celkové hodnoty daného majetku, jedná se o úkon, jež vyplývá z rozhodnutí konkrétní instituce, která řeší problematiku domáhání se dluhy ze strany poškozeného.

Toto rozhodnutí vždy vyplývá z posouzení konkrétního případu a je realizováno na návrh poškozené, tedy věřitele, kterému není dluh splácen. Exekuce může být uvalena na jakýkoliv typ majetku, který je ve vlastnictví dlužníka a často se vztahuje na nemovitosti nebo hmotný majetek, jehož cena převyšuje konkrétní hodnotu dluhu.

Příčiny rozhodnutí o exekuci na nemovitost

Základní podmínkou vydání rozhodnutí o exekuci na nemovitost je skutečnost, že je u dané nemovitosti dlužník uveden jako vlastník – je v Listu vlastnictví, tzn. v dokumentu, který určuje vlastnické právo a je podkladovým dokumentem, do nějž se provádí zápisy v rámci činnosti katastru nemovitostí.

Exekuce na nemovitost pak může být vydána jako důsledek snahy věřitele o dosažení splacení závazek, které vůči němu dlužník (majitel nemovitosti) má.

Příklady příčin vydání rozhodnutí o exekuci nemovitosti

Nejčastěji se problémy s exekucí majetku vyskytují v takových případech, kdy dlužník již delší dobu není schopen splácet své dluhy věřiteli.

V tomto ohledu se může jednat prakticky o jakýkoliv typ dluhu od těch malých zahrnujících například nesplnění podmínek pro splacení krátkodobé půjčky nebo neplacení státem nařízeného pojistného (jak u soukromé osoby, tak u podnikatelského subjektu), alimentů či faktur za služby, jež jsou vykonávány na základě smlouvy.

Ta má obvykle podchycené také podmínky, za nichž k vymáhání případného dluhu dojde. Nebo bankovní či nebankovní půjčky větších obnosů, z nichž nejrizikovějším produktem jsou nejspíše hypotéky, u kterých se danou nemovitostí přímo ručí.

Typy rozhodnutí o exekuci na nemovitost

O vydání exekuce na nemovitost může rozhodnout hned několik institucí – nejčastěji se jedná o některou z úrovní soudnictví, samotný exekutorský úřad či orgány veřejné zprávy.

V případě nesplnění podmínek pro včasnou úhradu, byť drobného dluhu (na němž mohou být dle těchto podmínek následně vymáhány také úroky z dlužné částky, tedy penále) předává věřitel či poškozený subjekt případ konkrétnímu orgánu, který vydá příslušnou listinu (soudní rozsudek, platební rozkaz apod.).

Co dělat v případě, že je na vaši nemovitost vydán exekuční příkaz

Vydání příkazu k exekuci na nemovitost může, ale nemusí být přímo zapsáno do listu vlastnictví na katastru nemovitostí, je však vždy doprovázeno oznámením, které vlastníka nemovitosti seznámí se záměrem exekučního orgánu.

V případě, že takové oznámení obdržíte, je potřeba neprodleně kontaktovat daný exekuční orgán a domluvit si alternativní podmínky splacení dluhu, které mohou být řešeny také formou splátkového kalendáře, převyšuje-li dlužná částka stanovený limit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *