Konstrukční detaily ovlivňují kvalitu dřevostaveb

U každé moderní dřevostavby je základní podmínkou kvality její bezchybná konstrukce. Je tak zajištěna nejen izolace proti vlhkosti, ale také proti zatékání vody dešťové do skrytých míst konstrukce.

Difuzně otevřená konstrukce

Tento typ konstrukce umožňuje částečný přechod vodních par do samotné skladby. Je zde umožněno vysychání jak do interiéru, tak do exteriéru. Volbou difuzně otevřené konstrukce je stavbě umožněno se regenerovat. Oproti difuzně uzavřené konstrukci se uvádí, že je potenciál této konstrukce pro vysychání do exteriéru dokonce více než desetkrát vyšší, než u druhého typu. Tyto budovy tak zřejmě dokáží fungovat o něco přirozeněji a dokáží se tak vyrovnat i s drobnými nepřesnostmi v rámci své konstrukce.

Difuzně uzavřená konstrukce

U tohoto typu konstrukce si stavebníci kladou za cíl zcela zabránit prostupu vlhkosti v podobě vodních par, která proudí z interiéru, do skladby konstrukce. Tento postup je realizován pomocí parozábrany, kdy je však nutno dodržet precizní technologické provedení parozábrany. Porušení této technologie by mohlo mít velký vliv na akumulaci vlhkosti v konstrukci stavby. Použití difuzně uzavřené konstrukce je finančně příznivější variantou, jak nakládat s vlhkostí v rámci dřevostavby.

Rozhoduje návrh

Aby bylo možné vytvořit správný návrh pro difuzně otevřené stavební díly, musí být dodrženo několik základních zásad. Například se musí dodržet směrnice ČSN 73 0540-2 o tepelné ochraně budov, kde je nutno zajistit kladnou bilanci zkondenzované vodní pády a následně ověřit, zda kondenzace v interiéru nebude ohrožovat požadovanou funkci konstrukce. Tento požadavek patří mezi základní, který stavitel řeší. Následuje také volba vysoce prodyšných omítkových systémů a difuzně propustných materiálů pro výplňové tepelné izolace.

Každý typ konstrukce má své výhody. Základem je dodržení základních požadavků a norem, které zajišťují dlouhodobou vysokou kvalitu dřevostaveb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *