Jaká víza mohou cizinci využít při práci v ČR

V současné době se stále větší množství podniků dostává před otázku, zda do svého pracovního procesu zařadit kromě tuzemských pracovníků, také pracovníky z jiných zemí, které v ČR velmi často hledají pracovní uplatnění.

Díky klesající nezaměstnanosti přibývá stále více pracovních profesí, které jsou neobsazené z důvodu, že buď není dostatek lidí, kteří by se na danou profesi hodili, jelikož již mají jiné zaměstnání či o danou pracovní pozici není až takový zájem z hlediska toho, že je pro tuzemské pracovníky málo lukrativní či nedostatečně ohodnocená.

V těchto případech tak nezbývá podnikatelům nic jiného než oslovit pracovní agentury např. IRS Czech, které se zabývají náborem zaměstnanců, zejména potom těch z Ukrajiny a požádat danou agenturu o zprostředkování adekvátních pracovníků, které neobsazené pozice, co možná nejdříve obsadí.

Aby bylo docíleno toho, že bude chráněn jak samotný podnikatel, který zaměstnává tento typ lidí, tak i samotný pracovník, existuje několik typů víz, které cizince, tedy zejména Ukrajince opravňuji k legálnímu výkonu dané činnosti. Jaké to jsou, se dozvíme v následujících řádcích, kde si vysvětlíme, jaká pracovní povolení pro Ukrajincerozeznáváme.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je vydávána na požádání konkrétnímu žadateli v případě, kdy se rozhodne pracovat na území České republiky, tedy pobývat zde po dobu delší jak tři měsíce, a přitom vykonávat pro zaměstnavatele pracovní činnost, pro kterou bude konkrétní zaměstnanecká karta vydána.

Zaměstnanecká karta tak svému majiteli zaručí dlouhodobý pobyt, a ještě mu dá tu možnost vydělat si na území ČR peníze z pracovně právního vztahu. Zaměstnanecká karta rovněž tedy nahrazuje vízum, které je vydáváno k pobytu nad 90 dní.

Toto vízum pro Ukrajince je tak zcela legální formou, která v případě kontroly cizinecké policie v místě výkonu práce prokáže, že je zde pracovník z třetí země naprosto legálně.

Modrá karta

Takzvaná modrá karta je vydávána cizincům, kteří chtějí v ČR republice pracovat na pozici, která si vyžaduje vysokou odbornost. To znamená, že o modrou kartu mohou požádat pouze ti, kteří mají řádně ukončené své vysokoškolské vzdělání či studium na vyšší odborné škole, které trvalo nejméně tři roky.

Pouze v těchto případech jim bude přidělena modrá karta, tedy možnost strávit v ČR dlouhodobý pobyt čítající dobu delší než 90 dní. Cizinec poté již nepotřebuje pracovní povolení.

Krátkodobé schengenské vízum či trvalý pobyt

Zmíněné krátkodobé vízum umožňuje pracovníkům ze třetích zemí legálně pracovat na území ČR po dobu maximálně 90 dnů. Toto povolení získávají i nekvalifikovaní pracovníci, kteří se hodí spíše na manuální profese, které často nejsou v našich končinách obsazovány a které je třeba dostatečně vyplnit.

Pro ty, kteří ovšem plánují v ČR žít, je vhodné si vyřídit trvalý pobyt, který se cizincům uděluje na 10 let a nemusí již posléze žádat o žádná pracovní povolení, jelikož budou zaměstnáváni za stejných podmínek jako čeští pracovníci.

S vyřízením všech potřebných pracovních víz v ČR vám pomůže pracovní agentura IRS Czech, která se specializuje na získávání pracovníků z Ukrajiny včetně všech potřebných povolení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *