Průmyslové armatury: Jak fungují a jaké existují druhy?

Každá firma pohybující se v průmyslu, ví že průmyslové armatury jsou nepostradatelnou součásti většiny provozů. Pro laika však může být tento pojem zcela neznámí, a to i přesto, že jsou armatury ve své podstatě nepostradatelné. Konkrétně se tedy jedná o zařízení, s jejichž pomocí je možné regulovat průtok určitého média. Jak přesně armatury fungují a na jaké druhy se dělí?

Průmyslové armatury lze rozdělit do tří kategorií

Pokud se pohybujete v průmyslové výrobě, určitě víte, že průmyslové armatury jsou nepostradatelnou součástí každého provozu. S jejich pomocí totiž lze regulovat průtok vybraného média během výroby či jiných procesů uvnitř provozu. Jednotlivé armatury se však od sebe mohou lišit zejména svými vlastnostmi, díky čemuž je lze rozdělit i do dalších kategorií. Konkrétně se jedná o:

  • Regulační armatury – slouží pouze k regulaci média,
  • Měřící armatury – kromě regulace umožňují také měření,
  • Pomocí armatury – jejích primárním úkolem není přímá regulace média.

Všechny zmíněné armatury se skládají z celé řady prvků, díky nimž je armatura schopná plnit svůj úkol a pracovat tak, jak daná firma potřebuje.

V průmyslu převažují hlavně regulační armatury

Za základní a převažující druhy armatur jsou považovány zejména regulační armatury, s nimiž se sekáte v drtivé většině průmyslů. Skládat se mohou hned z několika prvků, přičemž ne všechny musí být nutně zastoupeny, jelikož některé mohou být atypické a upravené na konkrétní výrobu či proces. Za nejdůležitější prvek jsou považovány zejména ventily, díky nimž je regulován tlak uvnitř soustavy.

Podobně je na tom i takzvané šoupátko, s nímž je naopak regulován tok daného média. U regulačních armatur jsou však často přítomné i kohoutky či průmyslové klapky – ty slouží hlavně k uzavření průtoku média. Regulační armatury mohou být opatřené i měřícím médiem, díky čemuž dokážou změřit například tlak uvnitř potrubí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *