S výkupem katalyzátorů můžete i vydělat. Jak celý proces probíhá?

Katalyzátory jsou nezbytnou součástí moderních automobilů, jelikož snižují emise škodlivých látek z výfukových plynů. Každopádně tyto součástky obsahují drahé kovy, jako je platina, palladium a rhodium, které mohou být využity v průmyslu jako suroviny pro výrobu dalších produktů. Právě proto můžete narazit i na výkupy katalyzátorů, jež jsou za koupi těchto zařízení ochotné zaplatit nemalé sumy.

Co je katalyzátor?

V první řadě, bychom si měli říct něco málo o tom, co je katalyzátor. Konkrétně se tedy jedná o součástku většiny automobilů, které jí musí disponovat i z hlediska legislativy. Úkolem katalyzátoru je snižovat množství škodlivých emisí uvolňujících se při spalování paliva. Katalyzátor obsahuje kovové prvky, jako je platina, palladium a rhodium, které reagují s oxidy dusíku, uhlíku a dalšími látkami a přeměňují je na méně škodlivé látky.

Jak probíhá výkup katalyzátorů?

Výkup katalyzátorů je proces, při němž prodejci odkupují staré, použité nebo poškozené katalyzátory od jednotlivců či firem. Tyto katalyzátory se následně recyklují a získávají se z nich již zmíněné vzácné kovy. Samotný proces výkupu se může lišit v závislosti na firmě, jež katalyzátor vykupuje.

Například výkup katalyzátorů Ostrava u společnosti Northern Spirits s.r.o. probíhá tak, že katalyzátor nafotíte a odešlete k ohodnocení. Firma katalyzátor nacení a pošle vám svoji nabídku. Pokud budete souhlasit, můžete se dohodnout na předání katalyzátoru a podepsat smlouvu. Následně vám do tří dnů budou převedeny prostředky na váš účet.

Kolik katalyzátor stojí?

Cena za výkup katalyzátorů se liší v závislosti na několika faktorech, jako je například značka a model vozidla, typ katalyzátoru, jeho stav a obsah vzácných kovů. Jelikož jsou platina, palladium a rhodium vzácné kovy, cena za katalyzátor může být poměrně vysoká. Většina výkupů katalyzátorů nabízí výkup katalyzátorů ceník nebo online kalkulačky, s nimiž snadno odhadnete hodnotu vašeho zařízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *