Vyplatí se zaměstnávat cizince načerno?

Do České republiky ročně zavítá tisíce cizinců, kteří se zde ucházejí o práci. Nejvíce bývají ze zemí – Ukrajina, Vietnam, Rumunska nebo Bulharska. Česká republika sice nepatří mezi bohaté země, ale pořád nepatří mezi nejchudší, proto sem lidé jezdí.

Každý cizinec, který se o práci na území ČR uchází, musí mít, podle zákona, pracovní povolení a také povolení k pobytu. Nyní jsou tyto povolení udílena současně jako zaměstnanecká nebo modrá karta. Jejich využití se liší.

Zaměstnanecká karta

Doklad, který je vydáván pro cizince, kteří mají zájem na území ČR pracovat a zároveň dlouhodobě pobývat. Doklad je určen pro cizince, kteří nejsou z EU. Vydává se na pracovní pozici, která je schválena a upravována zákonem. Jedna karta je pouze na jedno pracovní místo. Jakákoli změna žádá i změnu zaměstnanecké karty.

Modrá karta

Stejně jako zaměstnanecká karta, bývá vydávána za účelem pracovní pozice a dlouhodobého pobytu. Rozdíl bývá, že pracovní pozice, kde je potřeba modrá karta, vyžaduje vysokou kvalifikaci. Za vysokou kvalifikaci je považováno dokončení studií, které trvalo minimálně 3 roky. Za tuto dobu máte dokončenou vysokou nebo vyšší odbornou školu.

Součástí zaměstnanecké i modré karty jsou biometrické údaje. Doklady k získání musí být podávány buď v originální podobě nebo jako úředně ověřená kopie. Také musí být přeloženy do českého jazyka.

Proč zaměstnavatelé chtějí zaměstnance nelegálně?

  • Čas – pokud požadujete zaplnění pracovní pozice cizincem, jste povinni vyplnit žádost, nahlásit na pracovním úřadě, že pozice je vhodná i pro cizince. Poté musíte čekat, než se někdo přihlásí, zažádá o pracovní povolení. Poté se vyčkává na kladné posouzení žádosti, vystavení dokladů a příjezd na území ČR. Vše je velice zdlouhavé a může trvat i několik měsíců, což je pro zaměstnavatele nepraktické, pokud potřebuji někoho sehnat okamžitě.
  • Levá pracovní síla – zaměstnanci využívají cizince jako levnou pracovní sílu, nemusí jim totiž platit tolik. Češi se nebojí říct o větší plat a nechtějí pracovat za minimální mzdu. Zatímco cizinci jsou vděčni za každou korunu.
  • Daně a jiné poplatky – pokud máte zaměstnaného cizince, který není hlášen na úřadech, nemusíte za něj odvádět daně. Mzda není nijak evidována, zaměstnanec ji cizincům dává v hotovosti na ruku.

Co se stane, pokud úřady zjistí zaměstnance, který pracuje nelegálně

Na cizince, kteří jsou v ČR načerno se specializuje úřad inspekce práce, dále se také aktivně zapojuje Policie ČR a celní správa. Nelegální zaměstnanci jsou v ČR nejvíce v oborech stavebnictví a pohostinství. Tyto obory jsou velice rozšířené a také pod dohledem.

Největší riziko nastává pro zaměstnance, a to i v případě, že žádné úřady jeho pracovní činnost neodhalí. Pokud začnou pracovat nelegálně, hrozí jim totiž, že nedostanou žádnou odměnu za práci, protože nemají platnou pracovní smlouvu.

Stejně tak není uznán pracovní úraz, ani klasický úraz, protože se na zaměstnance nevztahuje žádné platné zdravotnické pojištění. Zaměstnanec nemá ani nárok na dovolenou nebo odstupné, pokud ho zaměstnavatel propustí ze dne na den.

Je-li zaměstnanec úřady odhalen, hrozí mu okamžité vyhoštění ze země a následný zákaz vstupu. Pokud i po vyhoštění je cizinec pořád v zemi, může také dostat 2 roky ve vězení.

Riziko hrozí samozřejmě i zaměstnavatelům. Pokud úřady odhalí cizinec, mohou dostat pokutu v řádu tisíců až několika milionů. Pokutové rozdíly jsou odlišné pro zaměstnavatele jako fyzické osoby a právnické osoby.

Také mohou dostat na proplacení veškeré náklady spojené s vyhoštěním ze země. Kromě toho se zaměstnavatel okamžitě stane středem zájmu pro úřady, které ho posléze budou více kontrolovat.

Vyhněte se možným postihům a raději využijte služeb pracovní agentury IRS Czech. Specializuje se na nábor zahraničních pracovníků v rámci zákonem stanovených projektů – Ukrajina, Mongolsko, Srbsko či Filipíny.

Své nové pracovníky si vyberete již v jejich domově, aniž byste tam museli jezdit nebo jim platit cestu do ČR. O další potřebná povolení k práci v ČR se pak postará IRS Czech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *