Co všechno obnáší pořízení fotovoltaiky

V poslední době stále aktuální téma, které se probírá v nejedné domácnosti. Fotovoltaická elektrárna je tím ideálním krokem, jak snížit energetickou úsporu rodinných domů a jak tedy zamezit příliš vysokému doplácení za energie. Z posledních průzkumů může energetickou náročnost snížit až o neuvěřitelných 80 procent, i když prvotní pořizovací náklady jsou poněkud vyšší. Nejen cena fotovoltaiky je to, co lidi zajímá, když se pro koupi panelů rozhodnou.

Je zapotřebí nějaká licence?

Nabízí se otázka, zdali je nutná a potřebná nějaká konkrétní licence či nikoliv. Pokud se vyrábí elektrická energie pro vlastní spotřebu, licence jako taková nutná není. Jestliže se však rozhodnete pro větší výkon, který bude nad 10 kW a s energií budete dál manipulovat, nejen využívat pro svou vlastní potřebu, pak je licence nutná.

Z pohledu instalace fotovoltaiky na rodinný dům se však z drtivé většiny dá mluvit o mikrozdroji elektrické energie a zmiňovaný „papír” není nutný.

Existují na fotovoltaiku dotace?

Ano, pořizovací cenu fotovoltaické elektrárny si můžete snížit, a to o nemálo procent. Skoro o polovinu nižší může být pořizovací cena v případě, že požádáte o finanční příspěvek z programu Nová zelená úsporám. Dotace na fotovoltaiku jsou rozdávány dnes a denně podobně jako dotace na zateplení nebo dotace na výměnu oken a dotknout se mohou velmi slibné částky.

Mimochodem, o dotaci lze požádat i zpětně, konkrétně do dvou let od instalace fotovoltaického řešení.

Musím z vyrobené elektřiny odvést daň?

Jelikož žijeme ve státě, v jakém žijeme, nabízí se otázka, jestli je nutné odvést daň z vyrobené elektřiny či nikoliv. Ve skutečnosti není nutné daň odvádět. Platí to pouze v případě, že obchodník vyrobenou elektřinu prodává dál, a to dalšímu a zpravidla koncovému zákazníkovi.

V případě, že si instalujete fotovoltaickou elektrárnu na střechu, jste tím koncovým zákazníkem čili není nutné, abyste z elektřiny určené pro vaši osobní spotřebu cokoliv odváděli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *