Jaké máme víza pro cizince v ČR?

Pro vstup na území cizího státu platí jistá pravidla. V rámci Evropské unie a dalších zemí Evropského hospodářského prostoru se v cizině můžeme zdržovat a pracovat bez víz. S dalšími státy jsou podepsány dohody o bezvízovém styku.

Ty se však týkají pouze turistiky a pobyt v nich je časově omezen. Nejčastěji se jedná o dobu 30 dnů, v některých případech se povolený čas návštěv sčítá za období jednoho roku. Pro výdělečnou činnost či studium však platí vízová povinnost.

Třetím druhem států jsou země, s nimiž nemá Česká republika sjednanou dohodu o bezvízovém styku. Před jejich návštěvou je proto nutné vyřídit vízum. To se zpravidla vyřizuje na konzulátu daného státu. Někdy je však možnost vyřídit jej online, na letišti či pozemním hraničním přechodě.

Podmínky pro vyřízení víz se stát od státu liší. Někdy stačí pouze vyplnit formulář, ale některé konzuláty chtějí doložení dalších dokumentů. Například v případě Ruské federace je nutné předložit cestovní pojištění, doklad o zaplaceném ubytování nebo pozvání od ruského občana.

Často je rovněž vyžadován výpis z účtu zaručující dostatek finančních prostředků na cestu.

Víza lze rozdělit na dvě skupiny:

  • Krátkodobé vízum slouží k jednomu vstupu a jejich získání je snadnější.
  • Dlouhodobé vízum je určeno pro lidi, kteří plánují danou zemi navštívit vícekrát. Platí pro uvedený počet vstupů nebo lze s nimi neomezeně překračovat státní hranici během sjednané doby.

Za vydání víz je zpravidla účtován poplatek. Obecně platí, že čím delší pobyt chceme, tím více zaplatíme. Vystavení víz na konzulátu není na počkání. Doba se u jednotlivých zemí liší, proto je vyřizujme v předstihu.

Víza pro Ukrajince

Ačkoliv Ukrajina zrušila vízovou povinnost pro občany Evropské unie včetně České republiky již před mnoha lety, obdobný krok Brusel učinil až loni v létě. Bezvízový styk se však týká pouze majitelů biometrických pasů, kteří cestují do Schengenského prostoru za účelem turistiky.

Pro práci a studium Ukrajinci nadále víza potřebují. V souvislosti s nedostatkem pracovníků na českém trhu práce byl zaveden tzv. zjednodušený systém výdeje pracovních víz pro obyvatele Ukrajiny, Srbska, Filipín a Mongolska – tzv. režim Ukrajina

Vydávány jsou víza pro sezónní práce v zemědělství, lesnictví, pohostinství a hoteliérství. U všech pracovních víz je nutné doložit vyplněný dotazník, platný cestovní pas, kopii občanského průkazu, jednu barevnou fotografii a zdravotní pojištění platné na území Schengenského prostoru s minimálním plněním pojistných událostí ve výší 30 000 EUR.

Dále je vyžadována pracovní smlouva a potvrzení o zajištění pobytu. Dlouhodobé vízum lze vyřídit také pro manžele, manželky a děti osob pracujících, podnikajících nebo studujících v České republice.

Jak vidíte vízová problematika je poměrně náročná, takže je výhodnější svěřit vyřízení potřebných víz zejména u zahraničních pracovníků profesionálům. Jedním z nich je pracovní agentura IRS Czech, která má s vyřizováním víz a povolení k zaměstnání obsáhlé zkušenosti. S její pomocí zvládnete vyřízení víz mnohem rychleji bez zbytečných poplatků navíc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *