Porušení předpisů BOZP: Znáte jeho méně známé důsledky podle zákona o zaměstnanosti?

Každý podnikatel se musí řídit příslušnými předpisy a zákony, jejichž porušení je často sankcionováno nemalými pokutami. Bohužel často opomíjeným předpisem je i bezpečnost a ochrana zdraví při práci, což může vést i k závažnějším problémům, než by se dalo na první pohled čekat. Jaké jsou méně známé důsledky porušení těchto předpisů?

I malé porušení může ohrozit chod firmy

Jako podnikatel byste se měli snažit především zajistit plynulý chod firmy, která tak může i nadále růst a prosperovat. Právě to je i jeden z důvodů proč je nutná bezpečnost práce na pracovišti, jejíž porušení může částečně ochromit fungování firmy.

V mnoha případech i malé porušení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) vede k nepříjemným sankcím v podobě odříznutí od Úřadu práce, který tím pádem přestane po dobu 3 měsíců nabízet vámi nahlášená volná pracovní místa. Pokud tedy potřebujete nové zaměstnance, bude pro vás poměrně těžké je vůbec sehnat.

S většími prohřešky přichází i větší sankce

Mnohem nebezpečnější pro chod firmy jsou větší prohřešky, kdy vám může příslušný úřad uložit pokutu až ve výši 50 000 Kč. S ní však přichází i přísnější sankce, které už mohou výrazně ohrozit vaše podnikání.

V takovém případě se tedy o slovo přihlásí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které po zjištění této skutečnosti nezařadí do centrální evidence vámi ohlášená pracovní místa. Konkrétně tak provede, pokud vám byla uložena pokuta ve zmíněné výši 50 000 Kč v posledních 3 měsících. V souvislosti s tím bude znemožněno i vydávání povolení k zaměstnání pro cizince, kteří by ve vaší firmě chtěli pracovat.

Pořádek v administrativě je základ

Pokud se chcete vyhnout veškerým postihům, měli byste do zajištění BOZP vložit veškeré své úsilí. Jelikož však u nás vládne především byrokracie, je třeba mít vše řádně zdokumentované. V souvislosti s tím byste měli rozhodnout i o tom, kdo je koordinátor BOZP.

Ten má na starosti nejen administrativu, ale i koordinaci a vyhledávání potenciálních rizik, kterým se snaží předcházet. Za svého koordinátora můžete zvolit i specializovanou firmu, která vám dokáže poradit se všemi aspekty bezpečnosti práce.

Služby s ní spojené nabízí například česká společnost PREVENT, která má již 28leté zkušenosti na trhu. Řadí se tak mezi největšího poskytovatele poradenství a služeb spojených s BOZP, kterému věří více než 5 000 zaměstnavatelů.

Ve spojitosti s BOZP můžete využít:

Nepodceňujte pravidelnou prevenci

Jediný způsob, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je odborné, a hlavně pravidelné proškolení zaměstnanců včetně těch vedoucích. Uskutečnění školení či jeho evidence může být ale poměrně náročné.

Zde vám významně mohou pomoci technologie, a to konkrétně e-learningové platformy. Dvě z nich provozuje i zmíněná firma PREVENT, která nabízí odborné online kurzy prostřednictvím platforem INSTRUCTOR a EDUNIO. S jejich pomocí můžete rychle, a především efektivně proškolit veškeré své zaměstnance a vést o tom i potřebnou evidenci.

Workers Signage Barrier Road Stop - Elf-Moondance / Pixabay
Porušení předpisů BOZP: Znáte jeho méně známé důsledky podle zákona o zaměstnanosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *