Režim Mongolsko přináší do ČR nové pracovníky

Zástupci firem se na tom shodují již delší dobu. Zájem o práci není a některé pracovní pozice se vůbec nedaří obsadit. Jen na konci roku 2017 bylo potřeba naplnit cca čtvrt milionu míst. Proto se zaměstnavatelé musejí uchýlit k náboru pracovních sil v zahraničí. Co všechno obnáší vládní projekt Režim Mongolsko?

Co je Režim Mongolsko

Projekt reaguje na značný zájem tuzemských zaměstnavatelů po zaměstnancích z této země. Zároveň reflektuje fakt, že pracovníci z Mongolska chtějí v tuzemsku pracovat.

Proto se zaměřuje na možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bez registrace na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru. Celý proces získání zaměstnanecké karty by se měl tímto způsobem znatelně zjednodušit.

Projekt zaměřený na Mongolsko reaguje na velmi úspěšně realizovaný obdobný program, který cílil primárně na zaměstnance z Ukrajiny. Přesněji se jedná o tzv. Režim ostatní státy, který byl schválen v lednu roku 2018 a krom občanů Mongolska jsou do něj zařazeni taktéž občané Filipín.

Koho se týká

Zařadit se do režimu mohou ti zaměstnanci, kteří spadají v rámci Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO do hlavních tříd 4-8. Typicky se jedná o profese jako dělníci, montéři, švadleny atd., tedy nízko kvalifikované profese.

pracovníky z Mongolska vládne mimořádný zájem hlavně v masokombinátech, kde se provozovatelé shodují, že se jedná o fyzicky náročnou práci, o kterou není v tuzemsku zájem a zaměstnanci u ní nevydrží.

Z hlediska zaměstnavatele lze říci, že do projektu se může zapojit každý, kdo si jednak podá žádost a jednak splní příslušná kritéria. Roční kvóta na projekt v současné době je stanovena na maximálně 1000 žádostí, po naplnění měsíční kapacity bude příjem nových žádostí vždy zastaven.

Posuzující autoritou pro žádosti je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Žadatel se do režimu vždy zařazuje na dobu 1 roku.

Primárně se mohou zapojit ti zaměstnavatelé, kteří:

  • působí v České republice minimálně po dobu 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru
  • nemají žádné závazky vůči státu
  • mají alespoň 10 zaměstnanců
  • dlouhodobě nemohou nabízenou pracovní pozici obsadit

Jak se do projektu dostat

Zaměstnavatel už musí mít před podáním žádosti vybraného konkrétního zaměstnance a jeho pracovní pozice, na kterou se hlásí, musí odpovídat činnosti zaměstnavatele. Součástí žádosti je navíc zařazení pozice dle výše citované klasifikace.

Následně si podáte žádost, kterou spolu s příslušnými dokumenty odešlete na e-mailovou adresu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Je tedy potřeba počítat s tím, že tuzemské orgány zapojené v projektu žádným způsobem nezajišťují vlastní nábor pracovníků. Pakliže tedy potřebujete nejprve oslovit vhodné uchazeče, rozhodně je na místě se obrátit na pracovní agenturu např. IRS Czech, která vám přes vlastní náborová střediska přímo v místě může pomoci.

Stejně tak vám zástupci agentury pomohou vyřešit všechny nezbytné formality v podobě dokumentů atd.

Systém hromadných žádostí

Takzvaná hromadná žádost je určena pro alespoň 30 uchazečů. Tu si může podat zaměstnavatel. Spolu s ní je dále povinen doložit čestné prohlášení, kterým se zavazuje ke spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji.

Dále musí mít čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Navíc zaměstnavatel potřebuje vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu na naše území ubytováni.

Doporučení:

Ministerstvo žádosti posuzuje dle doporučení od podnikatelských asociací. O doporučení se žádá, k žádosti se navíc přikládají nutné dokumenty. Výše správního poplatku činí 1 000 Kč.

Žadatel dokládá následující:

  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného registru
  • výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES nebo jiného obdobného systému kvůli potvrzení počtu zaměstnanců

Chcete využít nový režim Mongolsko a získat nové pracovníky? Pak se neváhejte obrátit na naši pracovní agenturu IRS Czech, která vám pomůže s kompletním vyřízením včetně náboru pracovníků v Mongolsku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *