Režim Ukrajina – nový pracovníci z Ukrajiny

Celý název zní Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Zaměřuje se na pracovní pozice, pro které je potřeba nižší kvalifikace. Jaké výhody Režim Ukrajina má a jak se do něj zapojit?

Co je projekt Režim Ukrajina

Oficiálně byl program spuštěn v srpnu 2016. Režim Ukrajina zjednodušuje nábor pracovníků z této země. Určen je přímým zaměstnavatelům působícím v ČR v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Konkrétní roční kvóty činí v únoru 2018 po navyšování 19 600 lidí.

Díky zařazení do projektu není nutné, aby zaměstnavatel žádal o termín pohovoru na generálním konzulátu České republiky ve Lvově nebo zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě a registroval se kvůli tomu ve VISAPOINTU. Tyto příslušné instituce jej samy osloví.

Uchazeči mohou získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu opět na generálním konzulátu České republiky ve Lvově nebo na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě. To se týká hromadných žádostí.

Kdo se může do režimu Ukrajina zařadit

Je to ten zaměstnavatel, který má na území ČR alespoň dva roky trvající podnikání, též platí sociální a zdravotní pojištění pro cizince, a to samozřejmě řádně, tzn. nemá vůči státu žádné dluhy. Poslední podmínkou k zařazení do programu je tuzemská daňová rezidentura dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Dále je nutné příslušné pracovní místo nahlásit do centrální evidence volných pracovních míst. Přednost při zaměstnání pak ale samozřejmě dostávají uchazeči z ČR. Jestliže se do 30 dnů neobsadí, bude uvolněno pro držitele zaměstnanecké karty.

Jak požádat a jaká je výše poplatků

Nutné je vyplnit si žádost. Ta se podává e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na uvedených kontaktních místech, což jsou většinou krajská pracoviště hospodářské komory. Žádost do projektu režim Ukrajina je zpoplatněna jednak paušální částkou 2 500 Kč a jednak i částkou 200 Kč za každého zaměstnance, kterého v žádosti uvedete. Bude-li žádost úspěšně přijata, trvá zařazení do programu jeden rok. K žádosti byste neměli zapomenout uvést zejména svůj telefonní kontakt.

Co doložit k žádosti

  • výpisy z obchodního nebo živnostenského rejstříku, eventuálně doklad podobného charakteru
  • potvrzení od finančního úřadu o tom, že nemáte žádné nedoplatky
  • potvrzení od ČSSZ, opět kvůli nedoplatkům (sociální pojištění)
  • čestné prohlášení, že svého zaměstnance hodláte zaměstnat minimálně na rok, v případě hromadné žádosti také o tom, že se zavazujete spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji a dále čestně prohlásíte, že nemáte ani nedoplatky na zdravotním pojištění
  • čestné prohlášení v tom smyslu, že vám nebyla udělena pokuta ani za porušení podmínek projektu a ani postih za vykonávání nelegální práce

Jak ovlivnit úspěšný průběh celého řízení

Především je nutné mít pohromadě veškeré potřebné podklady. S řešením nezbytné administrativy vám spolehlivě pomůže např. pracovní agentura IRS Czech, která se specializuje na získávání pracovníků z Ukrajiny.

Pomůže s podáním žádosti v rámci projektu Ukrajina a doladí i další potřebná povolení a náležitosti, které musí zaměstnanec z Ukrajiny mít v ČR. Více informací a možnost nezávazné konzultace najdete na www.irsczech.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *