Jakými prohlídkami musí procházet zaměstnanci kvůli BOZP?

BOZP je zákonná povinnost, která musí být vyřešená, přes to zkrátka nejede vlak. Pokud není BOZP vyřešená a přijde na to kontrola, může být podnikateli stanovena nemalá pokuta. Proto dbejte na to, abyste vše, co s bezpečností práce souvisí, měli doslova pod palcem. S BOZP mimo jiné souvisí také pracovnělékařské služby, které mnozí podnikatelé podceňují. Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které je povinen zaměstnavatel zajistit zaměstnanci. Do těchto zdravotních služeb také spadají prohlídky, které je povinen zaměstnanec absolvovat.

V rámci zmiňovaných prohlídek se stanovuje zdravotní stav zaměstnance nebo zdravotní stav osob, které se o práci uchází. Po prohlídce je vydán posudek, který doporučuje nebo nedoporučuje zaměstnance přiložit k dané pracovní náplni. Zaměstnavatel je povinen tento posudek respektovat.

Pojďme si však říct, jakými konkrétními prohlídkami musí procházet zaměstnanec kvůli BOZP.

Prohlídky, kterými zaměstnanec musí procházet

Nejprve je třeba absolvovat takzvanou vstupní prohlídku, která se provádí za účelem zjištění toho, zdali je pracovník k výkonu v daných podmínkách zdravotně uzpůsobilý. Na základě této prohlídky se ví, jestli zaměstnanec může nastoupit do daného zaměstnání nebo nikoli.

Poté probíhají takzvané periodické prohlídky, které se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního vztahu, které třeba vznikly vlivem práce nebo stárnutím organismu.

Také se provádí takzvané mimořádné prohlídky, které se konají tehdy, kdy je důvodné podezření, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti u zaměstnance k práci.

A pak tu máme také výstupní prohlídku, kterou provádí firma jenom na základě žádosti odcházejícího zaměstnance.

Nemusíte se o to starat sami

Pokud je toho na vás najednou moc, nemusíte se o to starat sami. Stačí, když se svěříte do rukou firmě PEGASUS Service, která se postará nejen o BOZP podniku, ale také i o PO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *