„Státnice“ z jazyka

Ať už navštěvuješ kurz japonštiny nebo třeba pomaturitní studium, mělo by pro Tebe být důležité zvolit si cíl, kterého chceš při studiu dosáhnout. Tím je samozřejmě zlepšení Tvých jazykových dovedností a dosažení požadovaného jazykového pokroku. Mít cíl je skvělá věc, důležitá věc při jeho dosahování je motivace. Skvělou motivací při studiu jazyků Ti pak může být možnost složení státní jazykové zkoušky a získání certifikátu svědčící o znalosti jazyka.

Přehled státních závěrečných zkoušek

B1 – nejedná se tak přímo o státní jazykovou zkoušku, ale o osvědčení o znalosti cizího jazyka na úrovni B1 a můžeš jí zakončit třeba svůj kurz němčiny. Tato zkouška je složena z písemného testu a ústní části. K ústní části budeš pozván ihned po úspěšném vykonání písemné části.

B2 – je státní jazyková zkouška základní neboli „malá státnice“. Taktéž se skládá z písemného testu a ústní části, k ústní části však přistoupíš až 14 dní po písemné části, v případě, že byla úspěšná. Hned po složení ústní části obdržíš Vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Jedná se o nejčastější zkoušku, kterou volí naši studenti pomaturitní angličtiny nebo němčiny.

A co s ním? Na jeho základě Ti uznají třeba jazykové předměty na vysoké škole, uplatníš jej při zahraničních stážích a programech. Tato zkouška Ti otevře dveře nejen do světa, ale taky k lepším pracovním příležitostem v tuzemsku!

C1 – státní jazyková zkouška všeobecná nebo taky „velká státnice“. Jak již stupeň její úrovně napovídá, jedná se o větší obtížnost než u zkoušky B2, forma této zkoušky však zůstává víceméně stejná. Při ústní části státní jazykové zkoušky musí zkoušený znát i reálie týkající se dané země, ve které se daným jazykem hovoří.

Po úspěšném složení kterékoliv ze zkoušky obdrží student certifikát, který potvrzuje jeho úroveň znalosti jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento certifikát má mezinárodní platnost a lze jej tedy využít i mimo naši republiku. Jazyková škola Brno PELICAN nabízí možnost složit státní jazykovou zkoušku a je jen na Tobě, jestli obdržený certifikát využiješ pouze k chlubení se kamarádům večer u piva nebo jestli jej skutečně využiješ v praxi!

Využití v praxi

1. Zvýšení ceny na trhu práce

Certifikát svědčící o úspěšném složení státní jazykové zkoušky je skvělou položkou do Tvého životopisu. 8 z 10 uchazečů o práci si do svého životopisu píše, že navštěvovalo kurzy španělštiny, italštiny, vietnamštiny, arabštiny i pomaturitní studium angličtiny dohromady.

Zkrátka, že ovládají úplně cokoliv. To, že v něm uvedeš, že ovládáš 4 světové jazyky, je sice hezké, ale není to důkaz, že jimi skutečně vládneš. Certifikát o úspěšném složení státní jazykové zkoušky je jednoznačných důkazem pro personalistu, že jazyk skutečně ovládáš!

  1. Uplatnění na střední a vysoké škole

Ano, skutečně můžeš jazykový certifikát využít už při studiu na střední škole. Jak? Pokud to Tvoje střední škola nabízí, je možné nahradit „státnicí“ profilovou část maturity. Jelikož je však profilová část maturity vždy v kompetenci středních škol, je potřeba si tuto informaci vždy individuálně ověřit.

Na vysoké škole Ti certifikát může posloužit už u přijímaček, u kterých bývají bonifikovány poměrně velkým počtem bodů. Při samotném studiu na výšce Ti pak na základě certifikátu může být uznán jazykový předmět.

  1. Zahraničí v neposlední řadě

Studium, pracovní stáže či pracovní příležitosti v zahraničí. K tomu všemu Ti „papír“ o úspěšném složení státní jazykové zkoušky pomůže s uplatněním za hranicemi naší republiky!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *